De Privacy Impact Assessment maakt op een systematische wijze inzichtelijk hoe groot de kans is dat privacy wordt geschaad, waar deze risico’s zich voordoen en welke gevolgen dit heeft voor de organisatie en de betrokkenen. Op basis van de uitkomsten kunt u gericht acties ondernemen om risico’s te verminderen en te voldoen aan de privacywet. De Europese wetgeving verplicht bepaalde organisaties tot het uitvoeren van een Privacy Impact Assessment.